top of page
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Duidelijkheid over uw gegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Actief Vastgoed Management B.V. verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 • Identiteitsgegevens (paspoort of rijbewijs)

 • Betaalgegevens (bankrekeningnummer)

 • Communicatie tussen u en Actief Vastgoed Management B.V.

 • Inkomensgegevens (werkgeversverklaring, werkcontract en/of loonstrookjes)

 • Woongegevens verhuurder (getekende gebruikersverklaring, splitsingsakte, huishoudelijk reglement)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@actiefvastgoedmanagement.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Actief Vastgoed Management B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om huurcontracten op te kunnen stellen;

 • Om verhuurcontracten op te kunnen stellen;

 •  Om 'screenings' uit te kunnen voeren (huurders);

 • Om te kunnen factureren; 

 • Voor het verbeteren, testen en controleren van de effectiviteit van onze service;

 • Voor het bijhouden van meetgegevens van de website, zoals het totale aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen; 

 • Het vaststellen of oplossen van technologische problemen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Actief Vastgoed Management B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Actief Vastgoed Management B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

De persoonsgegevens en informatie die Actief Vastgoed Management B.V. verwerkt kunnen wij delen met de navolgende instanties, bedrijven en systemen:

 

 • De overheid, waaronder de Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie, de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens, als daartoe een wettelijke plicht bestaat;

 • Het CRM-systeem van Actief Vastgoed Management B.V.

 • Microsoft, omdat Actief Vastgoed Management B.V. Office365 gebruikt om veilig mee te communiceren en documentatie op te slaan;

 • ZZP-ers, welke door Actief Vastgoed Management B.V. kunnen worden ingeschakeld om werkzaamheden voor Actief Vastgoed Management B.V. uit te voeren;

 • Potentiële kopers, om een volledig dossier te kunnen voorleggen;

 • Derden die uw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in (verwerkers) overeenkomsten.

 

Actief Vastgoed Management B.V. kan uw gegevens delen met derden wanneer Actief Vastgoed Management B.V. haar onderneming verkoopt of overdraagt aan derden. De desbetreffende derde die ons bedrijf koopt of overneemt heeft het recht uw persoonsgegevens te blijven gebruiken, maar alleen op de wijze zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Actief Vastgoed Management B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@actiefvastgoedmanagement.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u een klacht hebben over Actief Vastgoed Management B.V. en de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan kan u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Actief Vastgoed Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@actiefvastgoedmanagement.com.

 

Wijzigingen

De inhoud van deze verklaring kan op elk moment door Actief Vastgoed Management B.V. eenzijdig gewijzigd worden. Deze wijziging zal via een mailing, op onze website of bij een eerstvolgend contact tussen u en Actief Vastgoed Management B.V. worden gecommuniceerd.

Cookies 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Voor meer informatie kunt u ons cookiebeleid nalezen: 

bottom of page